UYGULAMA ALANLARIMIZ

Mimarlik


• Kurumsal / Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Spor
• Turizm & Eğlence
• Ulaşım
• Kültür
• Endüstriyel

Mühendislik


Statik
• Mekanik + Elektrik + Altyapı
• Güvenlik + IT Sistemleri
• Danışmanlıklar
• Özellikli Konular
• Sürdürülebilirlik
• Teknolojik Çözümler

Tasarım + Planlama + Ekonomi


• Ekonomi + Planlama
• Çevre + Ekolojik Planlama
• Peyzaj Mimarlığı
• Masterplan
• StratejiProgram + Proje Yönetim
• Bütçe Yönetimi
• Değer Mühendisliği
• Danışmanlık

Program + Bütçe + Danışmanlık


• Program + Proje Yönetim
• Bütçe Yönetimi
• Değer Mühendisliği
• Danışmanlık

MİMARLIK / TASARIM + PLANLAMA + EKONOMİK

Mimarlık


• Özel Yapılar
• Kurumsal / Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Turizm + Kültür
• Spor
• Endüstriyel

Peyzaj Mimarlığı


• KampüsTicari + Kiralık alanlar • Konutlar
• Turizm + Kültür
• Kamusal alanlar
• Sokak düzenlemeleri
• Ulaşım
• Altyapı
• Kanal

Masterplan


• Kampüs Planlaması
• Sit alanı planlaması
• Altyapı Planlaması
• Resort ve turizm
• Sürdürülebilirlik Planlaması
• Kentsel Planlama Kuralları
• Kentsel Dönüşüm

Çevre + Ekolojik Planlama

• İklim Değişikliği
• Kültürel Kaynaklar
• Arazi Yönetimi + Planlaması
• Doğal Kaynaklar
• İzin ve Ruhsatlar
• Rekreasyon Planlaması
• Sürdürülebilirlik Planlaması

Ekonomik + Planlama

• Toplumsal Geliştirme
• Ekonomik Strateji
• Arazi Ekonomisi
• Politika / Detay Planlama
• Bölgesel Planlama
• Kaynak Planlaması
• Stratejik Planlama

Strateji

• Çalışma alanı + İçmimari Stratejiler
• Kurumsal
• Eğitim
• Sağlık
• Gayri Menkul

YAPI MÜHENDİSLİĞİ

Akustik

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

İleri Tasarım / Araştırmacı Uygulama

Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

BIM Proje Yönetimi

Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

BIM Uygulamaları

•Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Cephe Mühendisliği

Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Yangın Mühendisliği

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Aydınlatma

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Spor + Turizm

Mekanik+Elektrik+Altyapı

• Ticari
• Eğitim
vSağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Güvenlik

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Spor + Turizm

Yapısal

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Sürdürülebilirlik

•Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

Teknolojik Çözümler

• Ticari
• Eğitim
• Sağlık
• Ulaşım
• Endüstriyel
• Spor + Turizm

PPOGRAM + MALİYET + DANIŞMANLIK

7D’nin Program + Maliyet + Danışmanlık uzmanları tüm dünyada özel sektör ve kamu sektörleri için maliyet danışmanlığı, proje yönetimi ve bununla ilgili uzman danışmanlık hizmetleri vermektedir.

  PMD uzmanlarımız yapılaşma, sosyal ve doğal çevre ortamlarında müşteri riskini azaltmaya, değerlemeyi artırmaya ve sonuçları garantilemeye yönelik kapsamlı bir inşaat danışmanlık hizmeti sunarlar.

  Bizi rakiplerimizden ayıran husus, ilgili endüstri konusunda tavsiyeler sunabilmek amacıyla kendimizi müşterimizin faaliyet gösterdiği sektörde yapılandırmakta oluşumuz ve buna bağlı olarak genel anlamda bir danışmanlık değil projeye gerçek değer katacak münhasıran o konunun uzmanlarını sağlamamızdır.

  Her ne kadar köklerimiz teknik hizmet sunmaya dayanmakta ise de sunduğumuz hizmetler daima sahip olduğumuz bilgiler ışığında yaratılmış ve müşterilerimizin oluşturduğu ekiplere aktarılan stratejik bir bileşen içermektedir.

  Uygulama alanlarımız arasında olup, bunlarla sınırlı kalmaksızın sunduğumuz hizmetler; inşaat keşfi; maliyet yönetimi; sermaye yönetim danışmanlığı; tasarım yönetimi; iş geliştirme yönetimi; tesis yönetimi; sağlık ve güvenlik danışmanlığı; yasal destek; yönetim danışmanlığı; piyasa bilgileri; insan kaynakları ve performans danışmanlığı; proje yönetimi; gayrimenkul danışmanlığı; marka geliştirme ve yönetimi; şartname danışmanlığı; sürdürülebilirlik danışmanlığı; değerleme hizmetleri ve değer ve risk danışmanlığıdır.

 
PPOGRAM + BÜTÇE + DANIŞMANLIK

PROGRAM

Ön İnceleme I İş

• Paydaşların Koordinasyonu
• Geliştirme Yönetimi
• Geliştirme Özeti
• İhtiyaçların TanımlanmasıProje Özeti I Şematik Tasarım

• Proje Yürütme Planı
• İşveren / Proje Takımı Yönetimi
• Süreç Planlama
• Tasarım Yönetimi
• Değişiklik Yönatimi
Detay Tasarım I İhale

• Projenin Yürütülmesi
• Süreç Planlama
• Tasarım Yönetimi
• Proje Kontrol Ana hatlarının Belirlenmesi
• Tedarik Kaynaklarının Yönetilmesi
• Proje Yönetim Ofisi Fonksiyonları


İnşaat

• Kontrat Yönetimi
• Proje Kontrolü
• Proje Raporlaması
• İşveren Yönetimi
• Doküman Kontrolü
• Proje Yönetim Ofisi FonksiyonlarıKullanım

• Teslim Yönetimi
• Hata & Düzeltmeler Yönetimi
• Varlık Yönetimi
• Kazanım Analizleri

BÜTÇE

Ön İnceleme I İş

• Bütçe Modellemesi
• Mukayeseli Değerlendirme
• Mali Profil
• Mali Analiz
• Alternatiflerin Analizi


Proje Özeti I Şematik Tasarım

• Detaylı Bütçe Modellemesi
• Mukayeseli Değerlendirme
• Tasarımın Maliyete Etkisi Bilgilendirmesi
• Satınalma Stratejileri
• Değişim Kontrolü
• Yaşamboyu Bütçe Öngörüleri


Detay Tasarım I İhale

• Maliyet yaklaşımları
• Tasarımın Maliyete Etkisi
• Pazar Araştırması ve Analizi
• İhale Yönetimi
• Kontrat Görüşmeleri
• Değişiklik Kontrolleri

İnşaat

• Yaklaşık Maliyet Değişimi / Değişim Kontrolü
• Yapımcı ile Maliyet Pazarlıkları
• Maliyet Raporlama
• Erken Değer Kazanım Yönetim Tahminleri
• Hesap SonuçlarıKullanım

• Maliyet Analizleri

DANIŞMANLIK

Ön İnceleme I İş

• İşveren / Proje Yapısı Tavsiyeleri
• İşe bakış
• Risk Değerlemesi
• Değer Mühendisliği
• Alan ve Çalışma Alanı Analizleri


Proje Özeti I Şematik Tasarım

• Yasal yapı
• Komple İş Analizi
• Vergi Planlama
• Değer & Risk Yönetimi
• Teşvikler
• Başarı Planlaması için Koordinasyon


Detay Tasarım I İhale

• PPP / SPV / Teknik Danışmanlık
• Teknik Danışmanlık
• Değer ve Risk Yönetimi
İnşaat

• Hukuki Danışmalık– İddia & gecikme analizleri
• Değer ve Risk YönetimiKullanım

• Enerji Analizleri Bina Ölçümleme • Tesis Yönetimi
7D Proje Geliştirme Mimarlık Mühendislik Danışmanlık A.Ş. ® Her hakkı saklıdır. I 2016